FreeNet Hizmet Sözleşmesi

   İş bu form, Freenet ve Abone arasında akdedilmiş olan ..../..../20.... tarihli Freenet İletişim Ltd. Kullanıcı Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası olup, bir bütün olarak değerlendirilecektir. Keza Abone, Freenet tarafından kendisine sağlanan hizmet ve/veya servis ve/veya cihazları, mezkur sözleşmeye uygun olarak kullanacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde , Freenet 'in mezkur hizmet ve/veya servisi durdurma ve/veya sözleşmeyi feshetme ve/veya iptal hakkı vardır.
   İşbu form, müşteri aboneliğini iptal ettirmediği sürece mezkur Freenet İletişim Kullanıcı Sözleşmesi ile birlikte geçerliliğini koruyacaktır. Mezkur sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi halinde, Freenet'in sözleşmede ve/veya aboneye sunulan hizmette değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur.
   Müşteri, aboneliği süresince Freenet Online Hizmetler Paneline özel şifresi ile giriş yaparak işbu formda seçmiş olduğu paketin hızını artırabilir veya azaltabilir, aynı şekilde müşteri, abonelik hitamında da mezkur paneli kullanarak abonelik süresini uzatabilir. Bu ahvalde işbu form, mezkur Freenet İletişim Kullanıcı Sözleşmesi ile birlikte geçerliliğini koruyacaktır.
   Abone, Freenet ile yapmış olduğu hizmet sözleşmesi gereği, kendisine mezkur hizmet ve/veya servisin sağlanabilmesi için Freenet'in gerekli olan kurulumu bir tamam gerçekleştireceğini kabul ve beyan eder. Keza Kullanıcı, kurulum sırasında ve/veya sonrasında, her türlü kontrolün yapıldığını ve mekana ve/veya kurulum sahasına ve/veya hiçbir tesisatına zarar verilmediğini ve/veya her hangi bir sorun ile karşılaşıldığını kabul ve beyan eder.
   Abone, kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza giderim ve/veya teknik servis hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür.